วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ปลุกธาตุ

   (ก่อนจะแก้เวรกรรมให้ท่องคาถานี้ก่อน แล้วสวดพระคาถาชัยมงคล และต่อด้วยอิติปิโส 108 และตามด้วยบาท พระยาธรรมมิคฆราช)
     
    สิทธี ปัฐวี ภะลา เตชา อิทธา ธาตุดินของข้าพเจ้า มีกำลัง เดช ฤทธิ์
    สิทธี อาโป ภะลา เตชา อิทธา ธาตุน้ำของข้าพเจ้า มีกำลัง เดช ฤทธิ์
    สิทธี เตโช ภะลา เตชา อิทธา ธาตุไฟของข้าพเจ้า มีกำลัง เดช ฤทธิ์
    สิทธี วาโย ภะลา เตชา อิทธา ธาตุลมของข้าพเจ้า มีกำลัง เดช ฤทธิ์
    สิทธี อาโก ภะลา เตชา อิทธา ธาตุอากาศของข้าพเจ้า มีกำลัง เดช ฤทธิ์
    สิทธี วิญญาณโน ภะลา เตชา อิทธา ธาตุวิญญาณของข้าพเจ้า มีกำลัง เดช ฤทธิ์

   พุทธัง กันตัง     พุทธัง รักษา
   ธัมมัง กันตัง      ธัมมัง รักษา
   สังฆัง กันตัง      สังฆัง รักษา

   พระพุทธัง อุด    พระพุทธเจ้าห้ามอาวุธ อุดอธรรมด้วยพระพุทธัง
   พระธัมธัง อุด    พระพุทธเจ้าห้ามอาวุธ อุดอธรรมด้วยพระธัมมัง
   พระสังฆัง อุด    พระพุทธเจ้าห้ามอาวุธ อุดอธรรมด้วยพระสังฆัง

   พระพุทธังปิด    พระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอธรรมด้วยพระพุทธัง
   พระธรรมมังปิด    พระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอธรรมด้วยพระธรรมมัง
   พระสังฆังปิด    พระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอธรรมด้วยพระสังฆัง

    สัพเพ พุทธา ภะละปัดตา ปัดเจกะ นันจะ ยังพะลัง อะระหังตัง นันจะ เตเชนะ รักขัง นันธามิ สัพพะโส
   
    พุทโธ อโหสิ = ใช้กรณีเป็นศัตรู

    เมตตาพุทโธ  = ใช้กับผู้ใหญ่
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น